Villkor

Följande betalningsvillkor gäller för bokningar som sker genom Skidinfo.se. För bokningar som förmedlas via booking.com gäller deras bokningsregler och betalningsvillkor.

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är Skidinfo AB.

Som förmedlare är vi skyldiga till att:
- du får en skriftlig bekräftelse vid din bokning.
- du får handlingar och uppgifter om var nyckeln finns att hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
- stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.

Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera stugan/lägenheten från klockan 15.00 avtalad ankomstdag till klockan 11.00 avresedag, om inget annat bekräftas. Om du inte är nöjd med stugan/ lägenheten, så är det oss du ska vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?
Betalningen sker direkt vid bokningstillfället. Om bokningen ej kan genomföras på grund av dubbelbokning eller liknande återförs betalat belopp oförkortat till ditt kort, vanligtvis inom en eller ett par dagar.

Hur betalar jag?
Du betalar med kort direkt vid bokningstillfället. Kortbetalningen är säker och tillhandahålls av Payson.se

Servicearvode
På samtliga bokningar tillkommer en serviceavgift om 85:-/bokning

Valuta
Samtliga priser anges i SEK om inte annat uppges vid bokningstillfället.

Betalningsuppgifter
Betalningen sker online vid bokningstillfället.

Vad händer om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det försäljningsstället, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen om du så begär. Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst är kostnaden anmälningsavgiften, max 3.000:-/bokning. Om du avbokar mindre än 60 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 100% av hyran. Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

Avbeställning med avbeställningsskydd och läkarintyg
Avbeställning av resa skall göras enligt nedanstående senast 00.00 dagen före tillträdesdagen: Kontakta oss för avbokning. Obs! Läkarintyg måste vara Skidinfo tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen.

Ändringskostnad
Om du har Skidinfo Trygghetspaket, så kan du omboka till annan vecka under samma säsong eller till annan Skidinfo destination fram tom 40 dagar före avtalad ankomst. Om du ej har Trygghetspaketet så är ändringskostnaden 395:- per ändringstillfälle.

Reklamation
En förutsättning för att en reklamation skall kunna behandlas, är att ett ev. klagomål som föreligger på en stuga eller anläggning omtalas till receptionen. Detta skall ske omgående efter det att problemet uppstått. Om du inte fått hjälp inom 24 timmar skall du ringa Skidinfo på tel. 08-650 20 20. Om rättelse ej erhålls på platsen skall skriftligt klagomål framföras till Skidinfo inom 14 dagar efter hemkomsten.