Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/sverige-ska-bli-internationellt-ledande-inom.htm