Många beslut om naturreservat 2018

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige var på en fortsatt hög nivå 2018. Statistik från Naturvårdsverket visar att 258 beslut om naturreservat fattades under året och att den skyddade landarealen därmed ökade med drygt 78 000 hektar.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/manga-beslut-om-naturreservat-2018.htm